BcA. Anna Chrtková

Diplomová práce

Divák v (hyper)prostoru: O možnostech performativního diváctví

The Spectator in a (Hyper)Space: Possibilities of Performative Spectatorship
Anotace:
Co má společného online performance, inscenované přátelské setkání a novodobý rituál? Tato diplomová práce si klade za cíl ohledávat rozmělňující se kategorie autorství, aktérství a diváctví v technologizované a mediované současnosti. Na základě analýz virtuálních imateriálních performancí kanadského umělce Barona Lanteigne, participačního rituálu berlínského performerského dua Hyenaz, jednorázového …více
Abstract:
What has an online performance, a staged meeting with friends and a contemporary ritual in common? This diploma thesis aims to research melted categories such as authorship, actorship and spectatorship in the technologic and mediated present. Based on analyses of the virtual immaterial performances by Canadian artist Baron Lanteigne, the participative ritual by Berlin-based performance duo Hyenaz, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Preková
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/y0mbe/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Scénografie

Práce na příbuzné téma