Klára Macalíková

Bakalářská práce

Příčiny prvního užití pervitinu v období adolescence

Causes of the First Usage of Methamphetamine in Adolescent Period
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na téma látek vyvolávajících závislost. Hlavním cílem práce je prostřednictvím postupů kvalitativního výzkumu získat přehled o příčinách a okolnostech, které vedou mladé lidi v období adolescence k užívání drog, speciálně pervitinu. Pervitin je celosvětově i v České republice velmi rozšířenou drogou, s velmi silným účinkem ve vztahu k závislosti již po prvním nebo několika …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the topic of addictive substances. The main objective of this work is to get an overview of the causes and circumstances that lead adolescents to drug use, especially pervitin, through the qualitative research procedures. Pervitin is a widespread drug in the world and in the Czech Republic, with a very strong effect in relation to addiction after the first or a few uses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Blaštíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Macalíková, Klára. Příčiny prvního užití pervitinu v období adolescence. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe