Marek Jansa

Diplomová práce

Využití Google Analytics v e-shopu

The Use of Google Analytics in an E-shop
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na detailní popis nástroje webové analytiky Google Analytics a jeho využití při zvyšování návštěvnosti a konkurenceschopnosti e-shopu společnosti Dobrá vína s.r.o. Cílem práce je navrhnout taková opatření, která zvýší míru prodeje nabízených produktů. Opatření byla navržena pomocí průniku podrobné analýzy obsahu webu, technické analýzy webu a analýzy dat změřených pomocí …více
Abstract:
This thesis is focused on detailed description of the Web analytics tool Google Analytics and its use in improving attendance and competitiveness of Dobra vína company's e-shop. The aim is to propose measures that will increase sales of offered products. The measures were designed combining the analysis of web content, technical analysis of the web and the data obtained using Google Analytics. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2012
  • Vedoucí: Zdeněk Molnár
  • Oponent: Libor Gála

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33462