Soňa Lazarová

Bakalářská práce

Závislost na sociálních sítích a její prevence u žáků II.stupně základních škol na Přerovsku

Social Network Addiction and its Prevention among Upper Primary School Pupils in the Přerov Area
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá fenoménem dnešní doby, což je často vznikající závislost na sociálních sítích u dospívajících dětí. Cílovou skupinou bakalářské práce jsou žáci druhého stupně základních škol. Teoretická část nás seznamuje se vznikem sociálních sítí a dále s riziky a prevencí před možným nebezpečím vzniklým při jejich používání. Tato část za-hrnuje také nezbytné znaky vývoje osobnosti u cílové …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with phenomenon of our time, which is dependency and ad-diction on social networsk among teenagers. The target group of this thesis are the second grade students of primary school. The theoretical part acquaints us with the formation of the social networks, also with the risks and prevetion of potential dangers rising from their usage. This part also includes characters of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Polepilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lazarová, Soňa. Závislost na sociálních sítích a její prevence u žáků II.stupně základních škol na Přerovsku . Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika