Bharata Rajnošek

Diplomová práce

Dechová a nátisková cvičení pro saxofon

BREATH AND EMBOUCHURE EXERCISES FOR SAXOPHONE

Anotace:
Práce Dechová a nátisková cvičení na saxofon se zabývá metodikou výuky techniky na saxofon v širším pojetí všech vlivů na tvorbu tónu. Začíná fyzickým postojem, pokračuje základními technikami dechu a teprve po jejich očekávaném zvládnutí se zabývá technikami speciálními, které umožňují osvojení nátiskových technik a správných návyků.Práce doplňuje a navazuje na existující publikaci Davida Liebmana …více
Abstract:
This thesis called Breath and Embouchure Exercises for Saxophone deals with the methodology of teaching techniques on the saxophone in a broader sense of all influences on tone creation. It begins with physical posture, continues with basic breathing techniques and only after their expected mastering proceeds to special techniques, which allow mastering of embouchure techniques and habits. This thesis …více
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

saxofon

Klíčová slova

nátisk (hudba)

Klíčová slova

hra na saxofon

Klíčová slova

dechová cvičení

Klíčová slova

metodika hry
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Antonín SLOVÁČEK
  • Oponent: Luboš SOUKUP

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 7. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Saxofon - jazz