Theses 

The Language of the Press – Bc. Marek Kotrč

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Marek Kotrč

Diplomová práce

The Language of the Press

The Language of the Press: World Cup in Brazil, comparative analysis of adjectives

Anotace: Tato diplomová práce se věnuje problematice jazyka a přídavných jmen ve fotbalových reportážích, hlavně jejich sémantické klasifikaci a možnému dopadu na styl reportáží u bulvárního tisku a seriózních novin. Teoretická část se zabývá sportem, médii, jazykem a novinami a také členěním přídavných jmen. Praktická část obsahuje srovnávací kvantitativní a kvalitativní analýzy vycházející z třiceti tří článků dvou anglických novin - the Independent a the Daily Mirror, které pojednávají o výkonech anglického týmu na mistrovství světa ve fotbale 2014 v Brazílii. Výsledky ukazují určité rozdíly v použití přídavných jmen mezi těmito dvěma typy novin.

Abstract: This thesis deals with adjectives in the language of the football reporting, especially with their semantic classification and the possible effect on the style of reporting as far as a tabloid and a broadsheet is concerned. The theoretical part is focused on sport, media, language and newspapers as well as classification of adjectives. The empirical part presents comparative quantitative and qualitative analyses of thirty-three articles found in two English national newspapers – the Independent and the Daily Mirror as they report on the performance of the English national team in the World Cup 2014 in Brazil. The results show certain differences in the use of adjectives between the two types of newspapers.

Keywords: Přídavná jména, deskriptory, klasifikátory, média, noviny, bulvár, seriózní noviny, sportovní reportáže, emocionalita, adjectives, descriptors, classifiers, newspaper, tabloid, serious press, sports report, emotionality

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 23:24, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz