Theses 

Kaple Božího hrobu v Čechách a na Moravě v období baroka – Tomáš Řepa

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Řepa

Diplomová práce

Kaple Božího hrobu v Čechách a na Moravě v období baroka

The Tomb of Christ in Bohemia and Moravia in baroque period

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na jeden z architektonických projevů historismu v barokní době ? kapli Božího hrobu. Kaple stavěné podle vzoru svatyně v Jeruzalémě jako jeden z nástrojů katolicismu se na území Českých zemí konstituoval v první polovině 17. století. Až do konce 18. století se šířil v řádovém, šlechtickém a později i v měšťanském prostředí. Z hlediska středoevropských dějin umění pak kaple Božího hrobu představuje téma, které je zhodnocováno až v současné době

Abstract: The diploma is focused on one of the demonstration of historism in baroque Architecture ? The Chapel the Tomb of Christ in Bohemia and Moravia. The shrines built as a copy of Jerusalem one was constitued here during The Thirty Years War in 17th century. This kind of barock devotion (Easter and Passion of Christ..) as a instrument of catholicism was spread with mandicant orders, nobility and also with townsmen later. Most of the chapels pass on until nowadays. The thema described above presents one of the most current subject in term of Central european art history today

Klíčová slova: Kaple, Boží hrob, baroko, historismus, multiplikace, architektura, Svatá země, Jeruzalém, 17. ? 18. století, pašije, Velikonoce

Keywords: he Tomb of Christ, baroque, Jerusalem, Historism, 17th, 18th century architecture, Holy Land, Passion play, Easter

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedoucí: Martin Pavlíček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2010 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:08, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz