Bc. Jan Zajac

Bachelor's thesis

Vývoj školské správy na našem území

The Development of the Administration of Education System within our Territory
Anotácia:
Bakalářská práce „Vývoj školské správy na našem území“ popisuje dějiny vzdělání a škol na našem území. Školství počíná v raném středověku a pokračuje složitým vývojem až do současnosti. Z dějin je patrné, že představitelé státu mají zásadní vliv pro další směr, kterým se bude školství ubírat
Abstract:
Thesis "Development of educational administration in our country" describes the history of education and schools in our area. Education begins in the early medieval complex evolution and continues to the present. The history shows that state leaders have a major impact on the next direction for our school.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2010
  • Vedúci: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta