Ing. Václav Plíhal

Bachelor's thesis

Participativní geoweb pro vědu a výzkum

Participative web for science and research
Anotácia:
Bakalářská práce přibližuje vytváření a testovací spuštění participativního geowebu pro vědu a výzkum. Systém VaVGIS, který vychází z open source platformy Geonode, umožňuje uživatelům zakreslovat prostorový rozsah výzkumu a sdílet geodata. Z oslovených 38 studentů zakreslilo prostorový rozsah své bakalářské práce 13. Vedle zhodnocení vymezování prostorového rozsahu autory bakalářských prací je vyzkoušeno …viac
Abstract:
This thesis deals with creation and experimental implementation of a participative geoweb for science and research. VaVGIS system based on open source platform Geonode offers possibilities of spatial extent definition and geodata sharing. 13 out of 38 questioned students inserted spatial extent of their theses into the system. Beside assessment of spatial extent definition made by theses authors there …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Radka Báčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics