Bc. Marcela Stehnová

Bakalářská práce

Vývoj cen základních potravin v letech 2000 až 2010

Basic Food Pricing Development in 2000 - 2010
Anotace:
Tato práce se zabývá vývojem cen základních druhů potravin a nealkoholických nápojů v letech 2000 - 2010. Zároveň analyzuje i vývoj spotřeby v těchto letech. Z historického hlediska nahlíží na různé situace, které měly vliv na vývoj maloobchodních cen a na spotřebu jednotlivých druhů potravin a nealkoholických nápojů. Pro přehlednost a znázornění jsou uváděny tabulky a grafy. V závěru práce je kapitola …více
Abstract:
This thesis deals with the price development of basic food and soft drinks in years 2000 - 2010 and also analyzes the trends in consumption in these years. From a historical point of view it looks at the different situations that have influenced the development of retail prices and the consumption of various food and soft drinks. For clarity and illustration there are given tables and graphs. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. David Brebera

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stehnová, Marcela. Vývoj cen základních potravin v letech 2000 až 2010. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní