Bc. Jiří Liška, Ph.D.

Diplomová práce

Komplexní studium dvojhvězdy UX UMa

Complex study of binary star UX Uma
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zákrytovou dvojhvězdou UX UMa, která je řazena do novám podobných proměnných. Jsou zde uvedeny obecné vlastnosti dvojhvězd a klasifikace kataklyzmických objektů. Dále byly shrnuty informace o systému UX UMa dostupné z literatury a provedena charakteristika světelných křivek tohoto objektu. Pro získání informací o těsných dvojhvězdách je potřeba vytvářet numerické modely, proto …více
Abstract:
The Diploma thesis is concentrated to the eclipsing binary UX UMa, which is classified as the nova-like object. There are generally properties of the double stars and classification of cataclysmic objects mentioned here. It has been summarized information from the literature about the object UX UMa and was performed characterization of its light curves. It’s necessary create the numerical models of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Jan Janík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta