Bc. Branislav Šandala

Diplomová práce

IMC as a business strategy in service-oriented IT organisations

IMC as a business strategy in service-oriented IT organisations
Anotace:
Diplomová práca je návrhom marketingovej stratégie pre servisne orientované IT spoločnosti. Definovaním konceptu služby zoznamujem čitateľa so servisne dominantnou logikou (S-D logic) – výzvou k posunu marketingovej paradigmy. Vysvetľujem, ako je možné tento spôsob uvažovania aplikovať v marketingu, predstavujúc Integrovanú marketingovú komunikáciu (IMC) ako vhodnú možnosť business stratégie v servisne …více
Abstract:
The thesis is a proposal of a marketing strategy for a service-oriented IT organisations. Defining a concept of service, I am familiarizing the reader with the Service-Dominant logic – a call for paradigm shift in marketing. I am explaining its application in marketing, consequently introducing Integrated Marketing Communication (IMC) as an option for a business strategy in service-oriented IT organisations …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: MBA Sandra Kumorowski
  • Oponent: RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky