Markéta KAŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Frankistické Španělsko jako typ nedemokratického režimu

Francoist Spain as a type of the non-democratic regime
Anotácia:
Bakalářská práce se týká frankistického režimu, který trval mezi lety 1939 až 1975. Toto období je ve Španělsku neodmyslitelně spojeno s vládou Francisca Franca. V první části této práce jsou obecně objasněny teoretické roviny nedemokratických režimů a definován rozdíl mezi autoritativním a totalitárním zřízením. To je důležité pro následující analytickou část, která rozvádí nejen důvody, díky nimž …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Francoist régime in Spain between 1939 and 1975. This period is related to Francisco Franco and his governance of Spain. The first part of this thesis explains theoretical background of non-democratic regimes and defines the key differences between authoritarian and totalitarian systems. This definition is important for the analytical part which not only explains …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAŠKOVÁ, Markéta. Frankistické Španělsko jako typ nedemokratického režimu. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/