Michaela KARÁSKOVÁ

Bakalářská práce

Hodnocení toxického působení těžkých kovů testem využívajícím houby bílé hniloby

Evaluation of heavy metals toxicity by test using white-rot fungi
Anotace:
Těžké kovy jsou definovány jako kovy se specifickou hmotností větší než 5 g?cm3. Tyto prvky jsou přirozenou součástí všech složek životního prostředí. V současné době je však mnoho lokalit zatíženo zvýšenými koncentracemi těžkých kovů způsobenými lidskou činností. Dekontaminace těchto lokalit je velmi náročná z důvodu nedegradovatelnosti těžkých kovů. Mnohé těžké kovy jsou při zvýšených koncentracích …více
Abstract:
Heavy metals are defined as the metals with specific weight greater than 5 g?cm3. These elements are a natural part of all environmental components. Currently, many localities are burdened by increased concentrations of heavy metals originating from human activities. Decontamination of these sites is very difficult, because it is not possible degrade heavy metals. Many heavy metals are toxic at elevated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011
Zveřejnit od: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2011
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KARÁSKOVÁ, Michaela. Hodnocení toxického působení těžkých kovů testem využívajícím houby bílé hniloby. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta