Bc. Juraj Vrlák

Bakalářská práce

Sekuritizácia bankových aktív

Securitization of banking assets
Abstract:
In thesis we describe the process of securitization of bank assets, which is used to convert from illiquid assets to liquid securities. Using economic analysis, we achieved the objectives of the work, which is making a detailed description of assets and a description of the transformation of assets into securities through the securitization process. The first part elaborates on the bank and the factors …více
Abstract:
V práci sa zaoberáme procesom sekuritizácie bankových aktív, ktorý slúži na premenu nelikvidných aktív na likvidné cenné papiere. Pomocou ekonomickej analýzy sme dosiahli cieľ práce, ktorým je podrobný popis procesu tvorby aktív a popis premeny týchto aktív na cenné papiere prostredníctvom procesu sekuritizácie. V prvej časti sa podrobne zaoberáme bankou a faktormi, ktoré ju ovplyvňujú. V časti venovanej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Peter Trúchly
  • Oponent: Ing. Marián Tóth, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management