Bc. Hana Abbasová

Diplomová práce

Strategický finanční plán společnosti

Strategical financial plan of the company
Anotace:
Diplomová práce popisuje strategický finanční plán společnosti. V teoretické části je popsána podniková strategie, strategický plánovací proces, finanční strategie a postup sestavení dlouhodobého finančního plánu. V praktické části je sestaven strategický finanční plán, dle poznatků z teoretické části, který vychází ze strategické analýzy a jejích výsledků. Závěry z analýzy jsou použiti při zpracování …více
Abstract:
The thesis describes strategic financial plan of company. In the theoretical part is described the corporate strategy, strategic planning proces, financial stratégy and the procedure for establishing long-term financial plan. In the practical part is compiled strategic financial plan, according to findings from the theoretical part, which is based on strategic analysis and its results. Conclusions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní