Bc. Jana Šurmanová

Diplomová práce

Vkusové hodnoty súčasnej estetickej výchovy (prípadová štúdia) a záujem študentov o estetickú výchovu

Taste Values in Current Aesthetic Education (case study) and Students' Interest in Aesthetic Education
Abstract:
The theme of the final work is the issue and taste of values of current aesthetic education and its influence on students, their personal character development and increased interest in aesthetics. Aesthetic education not only increases the aesthetic education students but also their character and sensitivity. The work deals with both theoretical analysis of this issue and are also used as practical …více
Abstract:
Témou záverečnej práce sú vkusové hodnoty súčasnej estetickej výchovy a jej vplyvu na študentov vo vývoji osobnostného charakteru a ich zvýšeného záujmu o estetickú výchovu. Estetickou výchovou zvyšujeme nielen estetické vzdelanie študentov, ale aj ich charakter a citlivosť. Práca sa zaoberá jednak teoretickým rozborom danej problematiky a zároveň sú použité praktické výsledky vyplývajúce z prieskumu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy