Bc. Mgr. Jana Vémolová

Master's thesis

Vztah naděje, duševního zdraví, zdravotních stesků a chování souvisejícího se zdravím: vývojový pohled

Relationships among Hope, Mental Health, Health Complains and Health-Related Behaviour: Developmental Perspective
Abstract:
Tato diplomová práce staví na poznatcích psychologie zdraví, pozitivní a vývojové psychologie. Jejím cílem bylo ověřit možný vliv věku na míru naděje, duševního zdraví, zdravotních stesků a chování souvisejícího se zdravím u pěti věkových kohort od adolescence (15 ‒ 19 let) až po stáří (66 let a více). Zabývali jsme se také vzájemnými vztahy výše uvedených proměnných, zjišťovali jsme sílu vzájemné …more
Abstract:
This diploma thesis is founded on knowledge of health, positive and developmental psychology. The main aim is to verify possible age effect on the level of hope, mental health, health complaints and health-related behaviour in five age cohorts reaching from adolescence (age 15 ‒ 19) to the old age (age 66 and over). We dealt with reciprocal relationships among variables mentioned above and we also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Tenklová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta