Mgr. Markéta Smrčková

Diplomová práce

Stranické systémy Bulharska a Rumunska v kontextu evropeizace: vliv EU na strukturu stranického systému a chování hlavních politických stran

Party Systems of Bulgaria and Romania in Context of Europeanization: The EU Impact on Structure of Party System and Logic of Behavior of Major Political Parties
Anotace:
Hlavní výzkumnou otázkou této práce je: Zda a jak se změnily hlavní politické strany a stranické systémy Bulharska a Rumunska vlivem působení EU? Práce se pokusí zodpovědět tuto otázku, jež bude rozložena a zkoumána ve dvou úrovních – politických stran a stranických systémů. Jak vyplývá z výzkumné otázky, cílem výzkumu bude zjistit, zda EU měla vliv na politické strany a stranické systémy těchto dvou …více
Abstract:
The main question of this work is: How the EU has influenced the political parties and party systems of Romania and Bulgaria? This work will analyse this topis in two levels – political parties and party systems. The aim of this paper is to find if EU has any impact on political parties and party systems in these two countries and how big is this influence. As background the work will use theory of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 1. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Vratislav Havlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií