MUDr. Martin Kolek, Ph.D.

Doctoral thesis

Posouzení efektu kryoablace levé síně (Maze procedury) u nemocných s fibrilací síní na dosažení a udržení sinusového rytmu a transportní funkci síní

The assessment of the effect of left atrium cryoablation (maze procedury) in patients with atrial fibrillation to attainment and maintenance of sinus rhythm and atrial transport function
Anotácia:
Úvod. Fibrilace síní je nejčastěji se vyskytující setrvalá arytmie. Její přítomnost je asociována s vyšší morbiditou a mortalitou nemocných. Chirurgická ablace patří mezi nejefektivnější metody léčby fibrilace síní, zejména její chronické formy. U značné části nemocných umožňuje dosažení stabilního sinusového rytmu a obnovení efektivních síňových kontrakcí. Cílem této prospektivní studie bylo posoudit …viac
Anotácia:
evé síně byla detekována častěji ve skupině paroxyzmální + perzistující ve srovnání se skupinou s původně permanentní fibrilací síní, rozdíl ale nebyl statisticky signifikantní, snad jen s výjimkou kontroly po 3,5 měsících (na hranici statistické významnosti). Transportní funkci pravé síně jsme nalezli po 3,5, 6, 12, 18 a 24 měsících od operace u 97 %, 95,5 %, 98,3 %, 98,2 % a 97,2 % nemocných. Nebyl …viac
Abstract:
Background. Atrial fibrillation is the most frequent sustained arrhythmia. Its presence is associated with higher morbidity and mortality of patients. Surgical ablation is ranked among the most effective techniques for treatment of atrial fibrillation, especially of chronic arrhythmia. Stable sinus rhythm is achieved and effective atrial contractions are restored in the majority of patients. The aim …viac
Abstract:
ected more frequently in the group of patients with paroxysmal and persistent atrial fibrillation compared with the group originally with permanent atrial fibrillation. But the difference was not significant, with the exception of 3.5months control (boundary value). We have found right atrial transport function in 97%, 95.5%, 98.3%, 98.2% and 97.2% of patients at 3.5, 6, 12, 18 and 24 months after …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2008
  • Vedúci: doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / odbor:
General Medicine / Internal Medicine