Barbora Prudká

Diplomová práce

Specifika komunikace B2B s příkladem vybrané IT společnosti.

Specifics of B2B communiactions with an example of a chosen IT company
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je vymezit specifika B2B komunikace, na konkrétním příkladu IT společnosti Profinit provést analýzu používaných komunikačních nástrojů a zhodnotit vhodnost volby těchto nástrojů vzhledem k cílové skupině komunikace. Práce je strukturována do celkem pěti kapitol. Cílem teoretické části je vymezit hlavní pojmy a charakterizovat jednotlivé fáze přípravy, realizace a zhodnocení …více
Abstract:
To define the specifics of B2B communications, to make an analysis of communications instruments of an IT company Profinit and to evaluate propriety of the chosen communication mix owing to its target groups is the main goal of this thesis. The thesis is structured to five chapters. The main definitions and individual phases of preparation, application and evaluation of commercial communications are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2009
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Iva Pavlousková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/8922