Bc. Vojtěch Čermák

Master's thesis

Story Driven Testing jako metoda designu testování softwaru

Story Driven Testing as a software testing design method
Anotácia:
Diplomová práce představuje proces Story Driven testování softwaru od zpracování obdrženého návrhu nové funkce ve formě story přes sestavení jednotlivých bodů podkladu jejich testování až po jejich realizaci. Následně tento postup testování softwaru komparuje s metodou designu služeb, tzv. dvojitého diamantu. Na teoretickou část, která tyto procesy definuje, přímo navazuje praktická část práce, kde …viac
Abstract:
This thesis describes the Story Driven Testing process from a new functionality design processing in a form of a story, creating a list of testing steps to the testing process itself. The process will be compared with the service design method, the Double Diamond. This process will be defined in the theoretical part and then the practical part will illustrate the process on selected cases in the order …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2022
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Marek
  • Oponent: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Information and Library Studies / Information and Library Studies