Lucie POLÁCHOVÁ

Bakalářská práce

Humour in films of Woody Allen and Monty Python

Humour in films of Woody Allen and Monty Python
Abstract:
This thesis deals with the humour in films of Woody Allen and Monty Python. The theoretical part explains what is humour, what influences our understanding of it and mentions the most common types of verbal and nonverbal humour. There is also a brief insight into the lives and production of both authors. The analytical part analyses two films, one by Allen and one by Pythons, and shows the most typical …více
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o humoru ve filmech Woodyho Allena a Monty Python. Teoretická část vysvětluje co je humor, co ovlivňuje jeho chápání a zmiňuje nejčastější typy verbálního a neverbálního humoru. Také je zde stručný náhled na život a tvorbu obou autorů. Analytická část analizuje dva filmy, jeden od Allena a jeden od Pythonů, a ukazuje nejtypičtější typy humoru, které používají ve svých …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010
Identifikátor: 11229

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Nemčoková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁCHOVÁ, Lucie. Humour in films of Woody Allen and Monty Python. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi