Jan Křivský

Diplomová práce

Figures of Speech and Their Application in Political Speeches

Figures of Speech and Their Application in Political Speeches
Abstract:
This diploma paper deals with figurative language in public speeches, namely metaphors. The theoretical part defines figurative language and both historical overview and categorization of metaphors. It also sums up what role metaphors play in our lives. The focus of this part are conceptual metaphors. In the practical part, the theory is applied to recent inauguration addresses of US presidents. Metaphors …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá řečovými figurami v mluvených projevech, konkrétně metaforami. V teoretické části práce jsou definovány řečové figury a důraz je kladen na metafory, historické interpretace tohoto pojmu a rozdělení do kategorií. V první části je také krátce zmíněno, jakou roli hrají metafory v našem životě. Největší prostor je vymezen pojmu konceptuální metafora. V praktické části je …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Petra Huschová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Křivský, Jan. Figures of Speech and Their Application in Political Speeches. Pardubice, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka