Mgr. Róbert Lukáč, Ph.D.

Disertační práce

Micro and Nanoparticles as Drug Carriers: Surface-Modified Microbubbles Used as Ultrasound Contrast Agents and Drug Carriers

Micro and Nanoparticles as Drug Carriers: Surface-Modified Microbubbles Used as Ultrasound Contrast Agents and Drug Carriers
Anotace:
V poslední době se zvyšuje zájem o nanotechnologie, zejména o liposomy a mikrobubliny, které nacházejí - díky svým výjimečným vlastnostem - využití jak v diagnostice, tak i v terapii. I přes značnou podobnost se liší mikrobubliny od liposomů hlavně velikostí, která je u mikrobublin v rozmezí mikrometrů. To může být praktické při klinickém použití, protože mikrobubliny mají podobnou velikost jako erytrocyty …více
Abstract:
Recently, there has been a strong upsurge of interest in the field of nanotechnologies, represented particularly by liposomes and microbubbles, which have become - due to their exceptional characteristics - vastly used both in diagnostics and therapy. Despite the very similar design, microbubbles differ from liposomes crucially. Due to their micrometre size, they can be very practical in clinical use …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 4. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. MUDr. Milan Raška, PhD., doc. Ing. Irena Kratochvílová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta