Mgr. Lukáš Hamřík

Bakalářská práce

Proporcionalita personalizovaných pomerných systémov. Analýza volieb v spolkových republikách Bavorsko, Sasko a Porýnie-Falcko

Proportionality of Mixed Member Proportional Systems. An Analysis of Elections in German Federal States of Bavaria, Saxony and Rhineland-Palatinate
Abstract:
Personalized proportional systems and the degree of proportionality of their outputs are the subject of submitted thesis. Bavarian, Saxonian and Rhineland-Palatinates Landtag elections are analyzed, while in each Länder we analyze only the last three electoral processes. The index of deformation of representation of political parties is used to determine the extent of proportionality, what provides …více
Abstract:
Predmetom predkladanej bakalárskej práce sú personalizované pomerné systémy a miera proporcionality ich výstupov. Analyzované sú voľby do zemských snemov v spolkových krajinách Bavorsko, Sasko a Porýnie-Falcko, pričom v každej krajine analyzujeme posledné tri volebné procesy. K určeniu miery proporcionality je využívaný index deformácie zastúpenia politických strán, ktorý nám poskytne informácie o …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivan Jarabinský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Politologie

Práce na příbuzné téma