Bc. Sára Nechutová

Bakalářská práce

Kompenzace jednostranného zatížení v tenise

Compensation of unilateral body loading in tennis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá nejčastějšími zdravotními problémy tenistů plynoucích z jednostranného zatížení pohybového aparátu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První část popisuje obecné poznatky o tenise, druhá a třetí část zahrnuje zdravotní problémy a tradiční a moderní kompenzační cvičení. Poslední kapitola zahrnuje návrh kompenzačního programu k odstranění, zmírnění či prevenci zdravotních …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with most common health problems of tennis players caused by unilateral body loading. This thesis is divided into four chapters. The first part describes the general knowledge of tennis, the second and third part includes health problems and traditional and modern compensation exercises. The last chapter suggests a compensation programme for remotion, reduction or prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií