Mgr. Lenka Čalfová

Bachelor's thesis

Podnikateľská etika a podnikateľská kultúra

Abstract:
This bachelor work is concentrate to bussiness ethic, bussiness culture and human relations on placate of employment. Theoretic part of work is about allocate and define primer term and applied part of work is consist of examination, in which is applied Kollárik group atmospheare. I analyse what social atmospheare in working group of bussiness firm. Result is, that social atmospheare is very important …more
Abstract:
Táto bakalárska práca je zameraná na podnikateľskú etiku, podnikateľskú kultúru a medziľudské vzťahy na pracovisku. Teoretická časť práce sa zaoberá vymedzením základných pojmov a praktickú časť práce tvorí prieskum, v ktorom aplikovaním Kollárikovej Škály skupinovej atmosféry analyzujem, aká je sociálna atmosféra v pracovnej skupine podniku. Ukázalo sa, že sociálna atmosféra na pracovisku je dôležitou …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2009
  • Supervisor: prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Milena Barinková, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking