Bc. Miroslava Kvasničková

Bakalářská práce

Státní maturita z anglického jazyka pro neslyšící studenty

The national English leaving examination for deaf students
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Státní maturita pro neslyšící žáky se zabývá vzděláváním a výchovou neslyšících žáků v rámci předmětu anglický jazyk. Ve své části tato práce informuje o vývoji maturity od minulosti až po současnost. Součástí práce je i dotazník s dvaceti otázkami, který byl předložen k zodpovězení neslyšícím maturantům. V závěru práce lze také nalézt ukázky testů z anglického jazyka, jehož …více
Abstract:
The bachelor thesis on topic „The national leaving examination for deaf students“ deals with teaching deaf students the English language. In one part of it, this dissertation informs the reader about the development of the state examination from its beginnings to the present state. The thesis includes a 20-question questionnaire, which was filled out by students when they had already undergone the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta