Karolína FALHAUEROVÁ

Bakalářská práce

Formy náhradní rodinné péče

Forms of Substitute Family Care
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou náhradní rodinné péče s primárním zaměřením na osvojení, pěstounskou péči a proces zprostředkování těchto dvou forem náhradní rodinné péče. Cílem bakalářské práce je popsat jednotlivé formy náhradní rodinné péče s primárním zaměřením se na osvojení a pěstounskou péči. Cílem aplikační části je pak přiblížit proces zprostředkování náhradní rodinné péče, a to pěstounské …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with substitute family care with primary preoccupation on adopting, foster care and process mediation these two forms of substitute family care. The aim of bachelor thesis is to describe individual forms of substitute family care with primary preoccupation on adopting and foster care. The aim of application part is to introduce process mediation substitute family care concretely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016
Zveřejnit od: 12. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FALHAUEROVÁ, Karolína. Formy náhradní rodinné péče. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií