Bc. Jan Krejčí

Master's thesis

Podpora prodeje a její metody a techniky

Sales Support and its methods and techniques
Abstract:
V diplomové práci se autor soustřeďuje na problematiku podpory prodeje a používané nástroje a techniky podpory prodeje. Teoretická část práce přináší pohled na oblast integrované marketingové komunikace jako celek. V praktické části diplomové práce se autor zabývá problematikou podpory prodeje, a to na konkrétním případě vybraného podnikatelského subjektu, kterým je cestovní kancelář Alexandria. Kromě …more
Abstract:
In the diploma thesis, the author focuses on sales promotion and the used sales promotion tools and techniques. The theoretical part of the diploma thesis deals with the concept of integrated marketing communications as a whole. In the practical part of the diploma thesis, the author describes the concept of sales promotion applied to business activities of a specific business, namely the travel agency …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní