Theses 

Podpora prodeje a její metody a techniky – Bc. Jan Krejčí

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Krejčí

Diplomová práce

Podpora prodeje a její metody a techniky

Sales Support and its methods and techniques

Anotace: V diplomové práci se autor soustřeďuje na problematiku podpory prodeje a používané nástroje a techniky podpory prodeje. Teoretická část práce přináší pohled na oblast integrované marketingové komunikace jako celek. V praktické části diplomové práce se autor zabývá problematikou podpory prodeje, a to na konkrétním případě vybraného podnikatelského subjektu, kterým je cestovní kancelář Alexandria. Kromě vlastní podpory prodeje se autor soustřeďuje na důležité koncepty, jakými jsou segmentace a vybrané ukazatele hospodaření, především pak náklady na propagaci jednotlivých kampaní a vývoj tržeb ve sledovaném období. V závěru práce autor předkládá konkrétní návrhy na změny či doplnění oblasti podpory prodeje analyzovaného subjektu, které povedou k větší atraktivnosti tohoto podnikatelského subjektu pro zákazníky, ale současně jsou základem pro oživení tržeb a generování zisku v nadcházejícím období ve vysoce konkurenčním podnikatelském prostředí, jakým cestovní ruch bezesporu je.

Abstract: In the diploma thesis, the author focuses on sales promotion and the used sales promotion tools and techniques. The theoretical part of the diploma thesis deals with the concept of integrated marketing communications as a whole. In the practical part of the diploma thesis, the author describes the concept of sales promotion applied to business activities of a specific business, namely the travel agency Alexandria. Apart from the sales promotion, the author focuses on significant concepts as segmentation and selected economic indicators, above all cost of individual campaigns’ promotion and the development of sales in the monitored period. In the final part of the thesis, the author puts forward specific proposals for changes/additions of the sales promotion of the analysed business which will result into higher attractiveness of this company to its clients; at the same time, these proposals will become the basis for boosting sales and profit generation in the highly-competitive business environment of tourist industry in the near future.

Klíčová slova: Cena, cílová skupina, distribuce, integrovaná marketingová komunikace, kampaň na podporu prodeje, komunikační mix, marketingová komunikace, podpora prodeje, produkt, propagace

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 16:19, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz