Bc. Eva Pokorná

Diplomová práce

Vliv komplexní rehabilitace na míru soběstačnosti u pacientů po amputacích na dolních končetinách hodnoceno pomocí testu Barthel Index

The effect of complex rehabilitation on self-sufficiency in patients after lower extremity amputations - evaluated using test Barthel Index
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením rehabilitace u pacientů po amputacích na dolních končetinách a zkoumá vliv rehabilitace na soběstačnost pacientů. Cílem práce je zhodnotit vliv rehabilitace na míru soběstačnosti u celého vyšetřovaného souboru, u souboru mužů a u souboru žen, u souboru mladších pacientů a u souboru starších pacientů, u souboru pacientů s jednostrannou amputací a u souboru pacientů …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to examine rehabilitation results in patiens after lower extremity amputations and to analyze the effect of rehabilitation on patients’ self-sufficiency. This study intends to assess the effect of rehabilitation considering the original sample as well as specific subsamples.The analysis has been made on subsamples consisting of men, women, younger patients, older patients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Simona Šrubařová, PhD.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma