Bc. Monika Nováková

Diplomová práce

Rozklad biomasy hub v lesní půdě a identifikace struktury a funkce společenstva rozkladačů

Decomposition of fungal biomass in the forest soil and the identification of the stracture and function of decomposer community
Anotace:
Houby hrají důležitou roli v lesním ekosystému. Nejen že jsou hlavními rozkladači obtížně rozložitelného organického materiálu v půdě a důležitými symbionty lesních dřevin, ale také svým množstvím významně přispívají do tvorby půdní organické hmoty. Půdní organická hmota představuje největší zásobárnu uhlíku v terestriálních ekosystémech a její dekompozice je jedním z klíčových faktorů, ovlivňujících …více
Abstract:
Fungi play an important role in the forest ecosystem. They are not only the main decomposers of recalcitrant organic material in soil and important symbionts of trees, but they also significantly contribute to the formation of the soil organic matter. Soil organic matter represents the largest pool of organic carbon in terrestrial ecosystems and its degradation is one of the key factors influencing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2014
  • Vedoucí: MUDr. Petr Baldrián

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta