Lucie Štulpová

Bachelor's thesis

Povědomí o územním systému ekologické stability na vybraném území boskovického regionu

Awareness of the territorial system of ecological stability in the selected territory of the Boskovice region
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku územního systému ekologické stability (ÚSES). Cílem práce je přispět k popularizaci a osvětě problematiky ÚSES, a to zejména směrem k obecním samosprávám. Tohoto cíle se autorka práce snažila dosáhnout především prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se starosty posuzovaných obcí, blanenským Pozemkovým úřadem a krajinnou inženýrkou. Těmto subjektům …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issue of the Territorial System of Ecological Stability (TSES). The aim of the thesis is to contribute to the popularization and awareness of the problems of the TSES, especially towards the municipal self-government. This goal was sought by the author of the work mainly through semi-structured interviews with the mayors of the municipalities assessed, the Blansko …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií