Bc. Robert ZÁVADA

Diplomová práce

Morfologická charakteristika hráček basketbalu staršího školního věku

Morphological characteristics of older school age female basketball players
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou morfologických charakteristik hráček basketbalu staršího školního věku. Práce se zaměřuje na vliv specifické sportovní přípravy na tělesný vývoj, somatické parametry a tělesné složení hráček. Cílem práce je analyzovat a porovnat získané hodnoty morfologických parametrů hráček basketbalu s hodnotami běžné populace stejné věkové skupiny. Výzkumný soubor tvoří 27 hráček …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of morphological characteristics of older school age female basketball players. This thesis focuses on the impact of specific sport training on physical development, somatic parameters and physical composition of the players. The aim of the thesis is to analyze and compare acquired values of basketball players' morphological parameters with values of ordinary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁVADA, Robert. Morfologická charakteristika hráček basketbalu staršího školního věku. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol a střední školy - Učitelství tělesné výchovy a sportu pro střední školy