Štěpán Pantlík

Bakalářská práce

Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb

Individuals with drug addiction from the point of view of a social ties theory
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb" se za-bývá léčbou závislých v terapeutické komunitě jako jednou ze služeb poskytovaných závislým lidem při jejich resocializaci a neziskovými organizacemi, které tuto službu poskytují. V této práci jsou analyzovány a komparovány získané informace o jednotlivých aspektech života neabstinujících a abstinujících závislých …více
Abstract:
Bachelor's thesis named "Persons with addiction from the perspective of the theory of so-cial ties" deals with therapy of addicted people in a therapeutic community as one of the services provided to addicted people in their re-socialization and non-profit organizations providing this service. In this work there are analyzed and compared obtained information about different aspects of life not abstaining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Němcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pantlík, Štěpán. Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe