Bc. Jana Čarná

Diplomová práce

Návrh obecného konceptu metody Balanced Scorecard v návaznosti na principy udržitelného rozvoje pro obce ČR

The Draft of a General Concept of Balanced Scorecard Method in Relation to the Sustainable Development Principles Usable for Municipalities in Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi měření výkonnosti a kvality v obcích ČR, a současně problematikou udržitelného rozvoje. Cílem práce je navrhnout obecný koncept metody Balanced Scorecard, který by byl využitelný pro obce a navazoval na pilíře udržitelného rozvoje. Hlavním úkolem je navrhnout sadu měřítek v každé z perspektiv BSC a propojit je s okruhy udržitelného rozvoje. Práce je rozdělena …více
Abstract:
This thesis deals with the possibilities of measuring performance and quality in the municipalities of the Czech Republic alongside with the issue of sustainable development. The aim is to propose a general concept of the Balanced Scorecard method, which would be usable for municipalities and followed the pillars of sustainable development. The main task is to design a set of measures in each of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2013
Zveřejnit od: 12. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eliška Pastuszková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čarná, Jana. Návrh obecného konceptu metody Balanced Scorecard v návaznosti na principy udržitelného rozvoje pro obce ČR. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.8.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola