Bc. František Lžíčař

Diplomová práce

Použití infračervené spektrometrie a vícerozměrných statistických metod pro monitorování kvalitativních parametrů motorových olejů

An application infrared spektrometry and multivariate statistical methods for monitoring quality parameters of motor oils
Anotace:
Diplomová práce se zabývá uplatněním pokročilých metod tribotechnické diagnostiky. Spojení metody infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR) s vícerozměrnými statistickými metodami umožní stanovit i fyzikálně-chemické parametry. Cílem diplomové práce je tvorba FTIR chemometrických modelů v programu TQ Analyst metodou částečných nejmenších čtverců pro stanovení dynamické viskozity …více
Abstract:
This thesis deals with the application of advanced methods Tribotechnical diagnostics. The connection method of infrared spectrometry with Fourier transform (FTIR) with multivariate statistical methods will set also physicochemical parameters. The target of this thesis is the creation of FTIR chemometric models in TQ Analyst program by method of partial least squares for determining the dynamic viscosity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lžíčař, František. Použití infračervené spektrometrie a vícerozměrných statistických metod pro monitorování kvalitativních parametrů motorových olejů. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě