Theses 

Podnikatelský plán - Restaurace ve stylu francouzské crêperie – Bc. Klára Němcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Klára Němcová

Diplomová práce

Podnikatelský plán - Restaurace ve stylu francouzské crêperie

Business Plan - Restaurant in Style of a French Crêperie

Anotace: V diplomové práci ,,Podnikatelský plán - Restaurace ve stylu francouzské crêperie‘‘ je zpracován podnikatelský záměr, kterým je otevření restaurace. Je formulován podnikatelský plán, který obsahuje informace a náležitosti, které by měly umožnit reálné otevření daného podniku. Teoretická část práce se zabývá různými prameny ohledně dané tématiky. Je popsáno jakým způsobem podnikatelský plán tvořit a co vše mají jeho jednotlivé části obsahovat. V praktické části je zformulován konkrétní reálný podnikatelský plán, který slouží jako podklad pro založení restaurace. Je provedena příprava plánu, analýza trhu, zkoumána právní stránka podnikání, jsou popsány marketingové aktivity budoucí firmy, je zformulována finanční a personální strategie a v závěru je také zhodnocena reálnost založení podniku, prosperita a rizika projektu.

Abstract: This thesis, ,,Business Plan - Restaurant in the Style of a French Crêperie’’, focuses on formulating a business idea, which is to open a restaurant. The goal was to create a business plan, which includes all the information needed to create a real company. The theoretical part deals with various sources on the given topic. It describes how to design a business plan and which parts it needs to contain. A specific business plan was created in practical part of this thesis. This plan should help us to found a real restaurant. There are several important parts outlined, which are: plan preparation, market analysis, legal part, marketing activities, financial and human resources strategy. Evaluation of the project is made at the end of this study.

Klíčová slova: Podnikatelský plán, podnikatelský záměr, tvorba podnikatelského plánu, právní formy podnikání, marketingový plán, finanční plán, hodnocení podnikatelského plánu, zakládání malého podniku, zakládání restaurace, Business plan, business idea, creating a business plan, legal forms of business, marketing plan, financial plan, business plan evaluation, starting a small business, opening a restaurant.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: Ing. Petr Vaškovic

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 23:05, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz