Hana ŠTĚPÁNOVÁ

Bakalářská práce

Efektivita spolupráce rodiny a agentury domácí péče v ošetřovatelské péči o seniora v období po propuštění z nemocnice

Effectiveness of cooperation of family and home care agency in nurse care of senior citizens during the period immediately after discharge from hospital
Anotace:
Svou prací jsem chtěla podpořit a zviditelnit důležitost služeb poskytovaných Domácí péčí ČČK ve Strakonicích při péči o seniory v jejich vlastních domovech. Teoretická část je věnována charakteristice seniora, rodiny a domácí péče. Výzkumná část této bakalářské práce je zpracována pomocí metodiky kvalitativního výzkumu, kde dotazovanými byly sestry z domácí péče a klienti s rodinami, kteří využívali …více
Abstract:
I wanted to support and make visible the importance of providing the Czech Red Cross home care service in Strakonice concerning senior care in their own houses. The theoretical part deals with senior person, family, and home care characteristic. The survey part is processed by means of qualitative research methodology, where inquirers were nurses of the home care and clients with families, who used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012
Zveřejnit od: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Ivana Chloubová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚPÁNOVÁ, Hana. Efektivita spolupráce rodiny a agentury domácí péče v ošetřovatelské péči o seniora v období po propuštění z nemocnice. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses l4m7h4 l4m7h4/2
3. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2012
Bulanova, L.
4. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.