Mgr. Jaroslav Bayer

Rigorózní práce

Data Warehouse for Educational Data Mining

Data Warehouse for Educational Data Mining
Anotace:
Educational data mining (EDM) představuje interdisciplinární vědní oblast, která se zabývá dolováním dat vznikajících v oblasti vzdělávání. K tomu používá zejména metod strojového učení a dobývání znalostí. Zabývá se také analýzou sociálních sítí, metodami learning analytics, vizualizací dat či doporučovacími systémy. EDM nástroje často vyžadují pokročilé přístupy pro ukládání velkého množství dat …více
Abstract:
Educational data mining (EDM) is a growing interdisciplinary research area dealing with data mining and machine learning methods and learning analytics. It also adopts methods of social network analysis, recommender system principles or data visualization. It successfully utilizes advanced database approaches such as operational data stores or data warehouses. EDM is mainly focused on developing new …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 3. 2013
  • Oponent: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky