Bc. Petr Horáček

Diplomová práce

Využití 3D tisku v technické výchově na ZŠ

The use of 3D printing in technical education in primary school
Anotace:
Hlavním zaměřením diplomové práce je využití 3D tisku v prostředí základní školy. V teoretické části je popsána didaktika technické výchovy a následuje kapitola věnující se teorii 3D tisku, která v sobě zahrnuje stručnou historii této technologie. V práci jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti 3D tisku a jsou zde popsány různé metody tvorby 3D modelů sloužících pro tisk. Praktická část práce je věnována …více
Abstract:
The main focus of this diploma’s thesis is the use of 3D printing in the environment of elementary school. In the theoretical part the didactics of technical education is described and this part is followed by chapter about theory of 3D printing, which involves brief history of this technology. The thesis explains the basic concepts of 3D printing and describes various methods for creating 3D models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy