Theses 

Využití 3D tisku v technické výchově na ZŠ – Bc. Petr Horáček

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education

Bc. Petr Horáček

Master's thesis

Využití 3D tisku v technické výchově na ZŠ

The use of 3D printing in technical education in primary school

Abstract: Hlavním zaměřením diplomové práce je využití 3D tisku v prostředí základní školy. V teoretické části je popsána didaktika technické výchovy a následuje kapitola věnující se teorii 3D tisku, která v sobě zahrnuje stručnou historii této technologie. V práci jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti 3D tisku a jsou zde popsány různé metody tvorby 3D modelů sloužících pro tisk. Praktická část práce je věnována samotné výuce 3D tisku a modelování na základní škole a následně výzkumu, vztahujícímu se k vytyčeným cílům.

Abstract: The main focus of this diploma’s thesis is the use of 3D printing in the environment of elementary school. In the theoretical part the didactics of technical education is described and this part is followed by chapter about theory of 3D printing, which involves brief history of this technology. The thesis explains the basic concepts of 3D printing and describes various methods for creating 3D models for printing. The practical part is dedicated to the teaching of 3D printing and modeling in elementary school and the research, which is connected to the set objectives.

Keywords: 3D tisk, 3D modelování, 3D technologie, využití 3D tisku, moderní technologie, design, modelování, princip 3D tisku, materiály pro 3D tisk, 3D print, 3D modeling, 3D technology, the use of 3D printing, modern technology, modeling, principle of 3D printing, materials for 3D printing

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 23/5/2019 11:00, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz