Bc. Markéta Veselková

Bachelor's thesis

Lidová slovesnost v mateřských školách v současnosti na základě výzkumu v Týništi nad Orlicí

Folk literature in kindergartens currently based on the research in Týniště nad Orlicí
Abstract:
Diplomová práce 'Lidová slovesnost v mateřských školách v současnosti na základě výzkumu v Týništi nad Orlicí' je zaměřena na folklor dětí a dětskou kulturu. Cílem práce je výzkum a rozbor slovesné folklorní tvorby předškolních dětí v rámci kulturního a výchovného působení instituce mateřské školy. Práce je rozdělena do několika kapitol: lidová slovesnost a dětský folklor, dětský folklor, rozpočítadla …more
Abstract:
The thesis ‘Folk literature in kindergartens currently based on the research in Týniště nad Orlicí’ is focused on the folklore of children and children's culture. The aim of this work is research and analysis of the verbal folklore formation of preschool children in the cultural and educational influence of kindergarten institution. The work is divided into several chapters: the folk literature and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Terézia Ondrová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta