Tereza ŠTEFANOVÁ

Bakalářská práce

Rusko-česká homonymie v rámci různých slovních druhů (kromě substantiv a sloves)

The Russian-Czech Homonyms in Different Parts of Speech (excepts Nouns and Verbs)
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena na části teoretickou a praktickou. Část teoretická obsahuje charakteristiku vybraných terminologických pojmů - lexikologie, homonymie, polysémie, paronymie, etymologie. Část praktickou tvoří slovníček rusko-českých homonym v oblasti přídavných jmen, příslovcí a spojek.
Abstract:
The bachelor thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part contains the characteristic of terminological terms - lexicology, homonymy, polysemy, paronymy, etymology.. Practical part consists of a dictionary of Russian-Czech homonyms in the field of adjectives, adverbs and clusters.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Marta Vágnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTEFANOVÁ, Tereza. Rusko-česká homonymie v rámci různých slovních druhů (kromě substantiv a sloves). Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses l4vnxd l4vnxd/2
2. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2017
Bulanova, L.
3. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.