Bc. Šárka Dobrovolná

Diplomová práce

Bezpečnost sběru a přepravy komunálního odpadu

Safety of Collection and Transport of Municipal Waste
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na odpadové hospodářství, konkrétně na bezpečnost sběru a přepravy komunálního odpadu. V teoretické části je zmíněn právní rámec týkající se odpadového hospodářství, základní informace o odborné literatuře pojednávající o komunálních odpadech, a také základní terminologie. Dále tato část zahrnuje náležitosti odvozu komunálního odpadu v České republice, tedy typy kontejnerů …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on waste management, specifically on the safety of collection and transport of municipal waste. In the theoretical part, the author mentions legal framework for waste management, basic information about professional literature dealing with municipal waste, as well as basic terminology. Furthermore, this part includes the requisites of municipal waste transport in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dobrovolná, Šárka. Bezpečnost sběru a přepravy komunálního odpadu. Uherské Hradiště, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe