Anna Grishko

Master's thesis

Porovnání přístupů ke shlukové analýze panelových dat

Comparison of clustering methods for longitudinal data
Abstract:
Panelová (longitudinální) data kombinují vlastnosti průřezových dat a časových řad. Jsou to soubory několika (desítky, stovky, tisícovky atd.) objektů (případně s několika sledovanými statistickými znaky), které jsou sledovány napříč časem. Výhodou je kombinace jak průřezového pohledu, který dovoluje porovnávat objekty mezi sebou, tak i pohledu skrz čas, což umožňuje pozorovat dlouhodobější vývoj proměnných …more
Abstract:
Panel (longitudinal) data is a combination of cross-sectional data and times series. Panel data consists of a sample of objects that are observed over time. They allow to compare individuals in a cross-sectional way and their dynamical changes. This master’s thesis deals with a cluster analysis of panel data. A cluster analysis can be performed as an explanatory analysis of a panel data set. It also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2019
  • Supervisor: Zdeněk Šulc
  • Reader: Lukáš Sobíšek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78093