Bc. Radim Valchář

Diplomová práce

Návrh na rozvoj produktového portfolia (pomocí matic BCG a GE)

Proposal development of product portfolio (with using BCG and GE matrix)
Anotace:
Obsahem této diplomové práce je seznámit se s procesy, které vedou k inovaci produktového portfolia. Celá práce je aplikovaná na problematiku trhu telekomunikací. Práce nejprve popisuje historii a vývoj telekomunikací ve světě i v České republice a zaměřuje se na vývoj trhu s bezdrátovými telekomunikačními službami. Hlavním zaměřením práce je rozbor marketingového řízení podniku a tvorba marketingových …více
Abstract:
The content of this thesis is to get acquainted with the processes that lead to the upgrading of the product portfolio. The thesis is applied to the problems of the telecommunications market. In the begining of the thesis describes the history and development of telecommunications in the world and in the Czech Republic and focuses on developing the market for wireless telecommunications services. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní