Eliška PETRÁSKOVÁ

Bakalářská práce

Závislostní chování vysokoškolských studentů katedry psychologie na ZČU.

Addictive behavior of university students of psychology institute at the University of West Bohemia.
Anotace:
Tato bakalářská práce se ve své teoretické části zaměřuje na vymezení klíčových pojmů týkajících se závislostního chování u vybraných látkových a nelátkových závislostí. Dále se zabývá samotným definováním závislosti, jejími druhy, vznikem a příznaky. Zabývá se definováním jednotlivých vybraných legálních látkových (alkoholismus, tabakismus, kofeinismus) a nelátkových (netholismus, internet, mobilománie …více
Abstract:
This bachelor thesis is in its theoretical part focused on the definition of key concepts of addictive behaviors to selected substance and non-substance addictions. This thesis also deals with the definition of addictions, its types, its origins and its symptoms. It also deals with the definition of individually selected addictions to substances (alcoholism, tobaccoism, caffeineism) and addictions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Václava Klimtová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETRÁSKOVÁ, Eliška. Závislostní chování vysokoškolských studentů katedry psychologie na ZČU.. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/